Chất lượng giúp chúng tôi nổi tiếng
Dịch vụ khiến chúng tôi trưởng thành

Trắc địa Sơn Long » Ống nhòm đo khoảng cách » SNDWAY SW-600S

ỐNG NHÒM ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY SW-600S

ỐNG NHÒM ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY SW-600S

Lợi ích sản phẩm

  • Phạm vi đo: 3-600m
  • Độ chính xác cao
  • Hỗ trợ các đơn vị đo khoảng cách như m, inch, feet
  • Hỗ trợ đo khoảng cách, đo vận tốc.
  • Ứng dụng

  • Chơi gôn
  • Xây lắp điện
  • Ống nhòm đo khoảng cách SNDWAY SW-600S là dòng ống nhòm đo khoảng cách giá rẻ có độ chính xác cao.

    Trắc địa Sơn Long chuyên cung cấp ống nhòm đo khoảng cách tại Hải Phòng.