Chất lượng giúp chúng tôi nổi tiếng
Dịch vụ khiến chúng tôi trưởng thành

Trắc địa Sơn Long » Máy đo khoảng cách » Leica

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LEICA

Máy đo khoảng cách Leica sản xuất theo tiêu chuẩn Thụy Sỹ, độ chính xác cao.